top of page

Política de privacidade

En cumprimento co Regramento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos informámoslle de que os seus datos personais atópanse incluidos nas Actividades de Tratamento das que é responsable Raquel Pombar Lourido e que se utilizan para realizar a correcta xestión da nosa relación comercial. 

 

Recibimos, recollemos e almacenamos calquera información que introduza no noso sitio web ou que nos proporcione doutro xeito. Ademais, recollemos o enderezo de protocolo de Internet (IP) usado para conectar o seu ordenador a Internet; datos de inicio de sesión, enderezo de correo electrónico, contrasinal, información de ordenador e conexión e historial de compras. Podemos utilizar ferramentas de software para medir e recompilar información da sesión, incluíndo os tempos de resposta das páxinas, a duración das visitas a determinadas páxinas, a información de interacción da páxina e os métodos utilizados para saír da páxina. Tamén recompilamos información de identificación persoal (incluíndo nomes, correo electrónico, contrasinal, comunicacións), detalles de pago (incluída a información da tarxeta de crédito), comentarios, suxestións, recensións de produtos, recomendacións e perfil persoal.

Pode exercitar os seus dereitos de acceso, retificación, supresión, licitación, oposición e portabilidade en calquera momento, mediante escrito e acompañandoo dunha copia dun documento oficial que lle identifique dirixido a Sondanza. Avda de Ferrol, 25, baixo esq. 15706. Santiago de Compostela (A Coruña)

bottom of page